Lejasciema vidusskola


Skolas aizsākumi Lejasciemā meklējami jau vairāk kā 320 gadus senā vēsturē. Par to liecina piemiņas akmens skolas pagalmā. Tagadējā skolas ēka uzcelta pašu skolēnu , vecāku un skolotāju rokām un atklāta 1960. gada 18. janvārī. Dažus gadus vēlāk uzbūvēja arī sporta zāli. 1985. gadā skolēnu vajadzībām uzcelta jaunā internāta un skolas ēdnīcas ēka. 2007. gadā veikta plaša skolas ēkas renovācija. Skolas internāts šobrīd bez maksas piedāvā labi izremontētas telpas 20 skolēniem.

2012./13. m. g. Lejasciema vidusskolā mācās 150 skolēni, strādā 22 skolotāji.

Lejasciema vidusskola piedāvā trīs izglītības programmas – pamatizglītības,  vispārējās vidējās izglītības un  speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Skolēni apgūst divas svešvalodas – angļu un krievu valodu. Skolai ir sava bibliotēka un skolēni ir pilnībā nodrošināti ar mācību grāmatām , kā arī ar nepieciešamo mācību literatūru.

2009. gadā ar Eiropas sociālā fonda atbalstu dabaszinātņu projekta ietvaros Lejasciema vidusskolā atjaunoti fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti.

Skolai ir laba sporta bāze ( sporta zāle, stadions, trenažieri ) un nodrošinājums ar sporta inventāru, skolā darbojas sporta spēļu pulciņi. Plaši izvērsta jaunsargu kustība, vidusskolēni pēc apmācības kursa saņem sertifikātu.

Interešu izglītības programmas veiksmīgi sagatavo skolēnu korus un pūtēju orķestri dalībai Skolēnu dziesmu un deju svētkos, bērni piedalās vokālajos ansambļos. Tūrisma pulciņš, darbojoties jau 50 gadus, ir līderis valsts jauno tūristu sacensībās. Vidusskolēni var apgūt prasmes debatēt angļu valodā, visu vecumu skolēni ar interesi piedalās vizuālās mākslas pulciņa nodarbībās un dažādos mākslas konkursos. 11. klases audzēkņiem dota iespēja mācīties šoferu kursos un iegūt  autovadītāja apliecību, bet 12. klases abiturienti katru gadu žetonu vakarā veido teātra izrādes iestudējumu. Skolā veiksmīgi darbību uzsākusi vokāli instrumentālā grupa. Skolēni piedalās sākumskolas un vidusskolas tautas deju pulciņu nodarbībās. Labus rezultātus novada sacensībās gūst vidusskolēnu pirmās medicīniskās palīdzības komanda.

Skolēnu pašpārvalde Lejasciema vidusskolā darbojas no 1995. gada – tā organizē skolēnu sabiedrisko dzīvi, vada dažādus skolas pasākumus, labdarības pasākumus un draudzības vakarus ar citu skolu skolēniem.

Lejasciema vidusskolas direktore - Ineta Stāvavena.
Skolas adrese: Lejasciems, Rīgas iela 20, Lejasciema pag.,
Gulbenes nov., LV – 4412
Tel. 64473136

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.