Gulbenes 2. vidusskola (slēgta)

Vidusskolas ēka celta 1935.gadā. Tās autori ir Gulbenes Dzelzceļa mezgla priekšnieks R.Dunēns un pilsētas mērnieks I.Pupons. Tā bija Gulbenes pamatskola, pēc otrā pasaules kara - Gulbenes 10. dzelzceļa vidusskola. 1973.gadā uzcelts jaunais korpuss. Kopš šī laika skola ir Gulbenes 2. vidusskola.

Šī bija vienīgā skola rajonā ar krievu mācību valodu. 1996.gadā uzsākta pakāpeniska pāreja uz latviešu mācībvalodu, 2008.gadā - pabeigta.

Skola piedāvā apgūt sekojošas akreditētas izglītības programmas:
 
• Vispārējās pamatizglītības programmu; 
• Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (A, B, C līmeņiem), kuri integrēti vispārējā izglītības iestādē; 
• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu; 
• Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmu komerczinībās.

Skolā ir sporta zāle, bibliotēka, ēdināšanas bloks.

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē:
1921. skolas sākums
1935. – 1945. Gulbenes pilsētas pamatskola
1946. – 1947. Baltijas dzelzceļa Gulbenes 10. vidusskola
1961. – 1962. Gulbenes 2. vidusskola
1962. – 1963. Gulbenes vidusskola (divplūsmu)
1963. – 1965. Gulbenes 1. astoņgadīgā skola
1974. – līdz šim laikam Gulbenes 2. vidusskola
1996. uzsākta komercizglītība latviešu plūsmā (pārtop divplūsmu skolā)
1997. uzsākta speciālās izglītības apguve
1999. – 2008. noris pakāpeniska pāreja uz latviešu mācību valodu
2003. renovēta skolas sporta zāle
2003. skolas akreditācija
2004. renovēts skolas ēdināšanas bloks
2007. piešķir sertifikātu „Vienādu tiesību un iespēju skola”
2007. darbību uzsāk Juridiskās koledžas filiāle
2009. skolas akreditācija
2009.-2011. infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem
2008.-2011. pilnveidoti un labiekārtoti dabaszinātņu kabineti
2010.-2011. siltināta skolas ēka, renovēta garderobe

Skolēniem ir iespējas piedalīties dažādās interešu izglītības programmās: tautisko deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvs, dramatiskais kolektīvs, kori, vokālie ansambļi, tautas mūzikas ansamblis, leļļu pulciņš, tautas bumba,  jauno korespondentu skola, tehniskās modelēšanas pulciņš. Skolā darbojas jaunsargi un skolēnu līdzpārvalde.

Skolai ir savas tradīcijas: 1. Septembris, Saulespuķu akcija “Sauli mūsu pilsētā”, Skolotāju diena, 10. klašu iesvētības, Sporta dienas, Zvaigžņu spēle, Valsts svētku pasākumi, “100 dienas skolā”, Ziemassvētki, Tatjanas diena, Žetonu vakars, Projektu nedēļa, Putnu dienu gājiens, Gada atskaites koncerts, Pēdējā zvana svētki, Labinieku pasākums, izlaidumi, Absolventu salidojumi.

Skolas telpās atrodas Juridiskās koledžas filiāle.

No 1990.gada - 2012.gadam Gulbenes 2.vidusskolas direktore Tamāra Briede. 
No 2012./2013.m.g. Edīte Kanaviņa.

Skola atrodas Gulbenē, Līkajā ielā 21. Ar Gulbenes novada pašvaldības lēmumu no 2020. gada 1. augusta Gulbenes 2.vidusskola reorganizē par Gulbenes novada vidusskolu.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.
Skat.: http://www2.gulbene.lv/2vskola/
Skat.: http://www.gulbenesdome.lv/lat/izglitiba/vispareja_izglitiba/?doc=275