Sveķu internātpamatskola

1872.gadā uzcelta vecā "Sveķu" skola, pēc 50 gadiem celta jaunā skola.

Skolas ēka, kas sākotnēji bija Sveķu četrklasīgā pamatskola, celta no 1922. gada septembra līdz 1925. gadam par Adulienas pagasta iedzīvotāju ziedotajiem līdzekļiem. Sveķu pamatskola šajā ēkā atradās līdz 1962./63.m.g., kad to reorganizēja mazā skolēnu skaita dēļ. 1963./64.m. g. tika nodibināta Adulienas palīgskola- internāts. Pirmajā mācību gadā skolā mācījās 45 skolēni, strādāja 11 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki.

No 1995.gada apmēram 2 gadus Adulienas skolā darbojās bērnu patversme vecāku pamestiem bērniem no visa Gulbenes rajona. 
2005./2006. m. g. skola atjaunoja skolas vēsturisko nosaukumu un saucas Sveķu speciālā internātpamatskola.
Gulbenes rajonā šī skola ir vienīgā, kur mācās bērni ar traucējumiem viņu garīgajā attīstībā.

Speciālās skolas izglītības uzdevums ir dot skolēnam iespēju atbilstoši savam veselības stāvoklim un spējām iegūt zināšanas vispārizglītojošajos un speciālajos mācību priekšmetos, akcentējot to praktisko ievirzi, apgūt sadzīves prasmes un darba iemaņas, sagatavot skolēnus darbam un dzīvei sabiedrībā.

Ilgu laiku skolas direktors bija Imants Rumpītis, patreiz skolas direktors ir Aigars Lasis.

Skolas sasniegumi 2012.gadā:

  • Republikas speciālo skolu kauss slēpošanā, basketbolā zēniem, dambretē, novusā, futbolā meitenēm, florbolā, boulingā.
  • Baltijas speciālās olimpiādes spēlēs iegūta 1., 2. vieta.
  • Vasaras olimpiskās spēles Atēnās 2.vieta futbolā. Latvijas izlases sastāvā piedalījās dalībnieks no Sveķu speciālās skolas, kā arī izlases treneru sastāvā - skolotāji no Sveķu speciālās skolas.
  • Izcīnīta vieta slēpošanā uz Ziemas olimpiskajām spēlēm Dienvidkorejā 2013.gadā.
  • Piedalīšanās novada skolu teātra skatē.
  • Piedalīšanās un atzinība Latgales reģiona speciālo skolu teātru festivālā „Neparastā skatuve”.
  • 1.vieta maizes ceptuves Lāči organizētajā konkursā „Maizes akadēmija” speciālo skolu grupā.
  • 1.vieta speciālo skolu konkursā „Teātris mūzikā”.
  • Piedalīšanās speciālo skolu festivālā „Zemes dziesma” Likteņdārzā.

 

 

 

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.
Vairāk par skolu mājas lapā: http://svekuspecialaskola.lv/