Speciālās skolas

  • Sveķu internātpamatskola

    Sveķu internātpamatskola

    1872.gadā uzcelta vecā "Sveķu" skola, pēc 50 gadiem celta jaunā skola. Skolas ēka, kas sākotnēji bija Sveķu četrklasīgā pamatskola, celta no 1922. gada septembra līdz 1925. gadam par Adulienas pagasta iedzīvotāju ziedotajiem līdzekļiem.