Litenes sākumskola (slēgta)

Ar Gulbenes novada domes lēmumu no 2018. gada 1. septembra Litenes sākumskola tiek slēgta​.
No 1925. gada Litenes pamatskola atrodas Litenes muižas ēkā.

Ilggadīgākie skolas pārziņi - Edgars Brūniņš no 1922. gada līdz 1934. gadam , Boriss Cepurītis no 1936. gada līdz 1944. gadam.
1944. gadā Litenes sešgadīgo pagastskolu pārveido par vidusskolu. Pirmajos pēckara gados tā bija vienīgā vidusskola plašā apkaimē, tajā strādāja izcili pedagogi – Reinis Liepiņš, Sergejs Duks, Jānis Ūdris u. c.

Ar 1961./1962. gadu vidusskola tiek reorganizēta par astoņgadīgo skolu. Ar 1989./1990. mācību gadu skolas nosaukums - Litenes deviņgadīgā skola. No 1992. gada – Litenes pamatskola. Ilggadējākie skolas direktorišajā laikā – Pēteris Seļickis, Ilga Špakovska un Jānis Zvaigzne, talantīgs pedagogs, grāmatu „Kas ir Litene?”, „Litene” autors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris. Kopš 2000. gada skolas direktore ir Sarmīte Locāne.

Skolā ir daudzveidīgs ārpusklases darbs, kas papildina, dara interesantāku mācību procesu. Raksturīga ir skolēnu piedalīšanās gandrīz visos lielākajos novada pasākumos.
Litenes skolā cenšas rosināt skolēnus vairāk ticēt sev, uzdrīkstēties, apliecināt savu patību pozitīvā darbībā, kā arī saskatīt perspektīvu, apzinīgi veidot jēgpilnu dzīvi.
Skola piedāvā vidējās izglītības iegūšanas iespējas strādājošiem lauku jauniešiem tuvāk dzīvesvietai. Ar 2011./2012. mācību gadu skolā darbojas Gulbenes novada vakara (maiņu) vidusskolas Litenes konsultpunkts.

Sadarbībā ar Litenes pagasta pārvaldi skola īsteno projektu, lai veidotu skolu par pagasta mūžizglītības centru.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.