Gulbenes sākumskola (slēgta)

Ar Gulbenes novada domes lēmumu no 2017. gada 1. augusta Gulbenes vidusskola pārtop par Gulbenes sākumskolu.

Gulbenes sākumskolas darbība aizsākās pēc Otrā pasaules kara bijušās komercskolas telpās. Bija jāveic liels darbs, lai īsā laikā sakārtotu karā izpostītās telpas, un mācības varēja uzsākt 1944.gada 17.oktobrī. Sākumā tā bija nepilnā vidusskola, un pirmais vidusskolas izlaidums notika 1949.gadā.

1962.gadā vidusskolai blakus uzcēla jaunu ēku, kurā sāka darboties Gulbenes 2.astoņgadīgā skola, bet vecajā ēkā - vidusskolā līdz 1974.gadam mācības noritēja divvalodu plūsmā. Līdz ar krievu mācību valodas plūsmas skolēnu pāreju uz Gulbenes 2. vidusskolu, vidusskola, nu jau Gulbenes 1. vidusskola, atradās abās - vecajā un jaunajā celtnē. Kad 1995.gadā vecajā ēkā uzsāka darbu jaunizveidotā Gulbenes ģimnāzija, vidusskola palika jaunajā.

Skolas nosaukums mainīts vairākkārt, no1992.gada 24.augusta līdz 2017.gada 1.augusta tās nosaukums Gulbenes vidusskola.

Par direktoriem strādājuši Jānis Rupais, Kārlis Biezais, Elmārs Kavacs, Kārlis Biezais, Velta Turina, Dzidra Smilgina, Gaida Čaupjonoka, Velta Radiņa, Viktors Savjuks, Jānis Taube, Valentīna Stepanova, Ģirts Vilde, Gatis Mezītis.

Skaitļu pasaules loģikas valdzināta, skolotāja Margarita Češļa bija iniciatore matemātikas novirziena klases veidošanai, un 1978. gadā notika pirmais šāda tipa klases izlaidums. Šīs klases absolvents bija arī vidusskolas direktors Gatis Mezītis.

Savuulaik vidusskolai ibijušas stipras mākslinieciskās pašdarbības tradīcijas. Teātra tradīcijas saistās ar skolotājas Olgas Krievas vārdu. Jau grūtajā pēckara laikā tika iestudētas teātra izrādes. Savu nākotni ar skatuves mākslu saistījuši bijušie dramatiskā pulciņa dalībnieki, populārie aktieri Roberts Ligers, Harijs Gerhards, Antra Liedskalniņa, Leons un Romans Grabovski, Uldis Anže.

Ilggadējā skolotāja Olga Grasa daudzus jo daudzus skolēnus ievedusi tautisko deju skaistuma pasaulē, iepriecinot skatītājus un iegūstot godalgotas vietas skatēs. Vidusskolēni veidoja deju kolektīva pamatsastāvu, kad gulbenieši savulaik ieguva godpilno Tautas deju ansambļa nosaukumu "Madara" Kārļa Venta vadībā.

Skolā jau no četrdesmito gadu beigām bijis arī skanīgs koris. Tā pirmā diriģente skolotāja Ada Jurjāne centās skolēnus ieinteresēt kora dziesmai. Piecdesmito gadu sākumā mīlestību pret dziesmu un mūziku līdz 1962.gadam prata ieaudzināt skolotājs Andrejs Baumanis. Skolas kora slavu aizskandināja līdz galvaspilsētai skolotājs Paulis Galejs.

2004.gadā par godu skolas 60 gadu jubilejai tika izdota grāmata „Gulbenes vidusskolai – 60”. 2009.gada 17.oktobrī vidusskola svinēja 65 gadu jubileju.

 

Gulbenes sākumskolas direktors – Aivars Mednis. 
Skola atrodas Gulbenē, Skolas ielā 12.
Skolas mājas lapa: http://15.gulbene.lv/vsk/

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit