Druvienas sākumskola (slēgta)

Ar Gulbenes novada domes lēmumu no 2018.gada 1. septembra Druvienas sākumskola tiek slēgta.

Skolas pirmsākumi meklējami 1824.gadā. Pirmā skolas ēka uzcelta Saltupes pusmuižā. 1868.gadā skola pārcelta uz "Lielvasaraudžiem", kur tagad atrodas Druvienas vecā skola. 1888.gadā skolas koris piedalījies 2.vispārējos latviešu dzismu svetkos Rīgā.

No 1951.gada Druvienas sākumskola atrodas Druvienas muižas kungu mājā.  Savulaik to pārbūvēja skolas vajadzībām.

Skola lepojas ar latviskās dzīvesziņas zināšanu un vērtību metodisku integrēšanu mācību procesā, īpaši vizuālajā mākslā, literatūrā, latviešu valodā, mūzikā, mājturībā, veidojot mācību materiālus: darba lapas, spēles u.c. Skolā notiek latviešu tradicionālo svētku svinēšana, meklējot un ieviešot vēl nebijušas pasākuma saturiskās un organizatoriskās formas, un tiek organizētas folkloras un latviskās dzīvesziņas nometnes. Skolas darbnīcā tiek izgatavots mūzikas instruments – kokle.
Vasarās skolā tiek rīkotas folkloras un latviskās dzīvesziņas nometnes.

Adrese: “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4426
Skolas direktore: Velga Černoglazova
Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit