Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta Rankā


Rankas Profesionālās vidusskolas  vēsture sākas 1923.gada 18.jūnijā, kad tika dibināta Valsts Rankas divgadīgā mājturības skola, lai veicinātu un celtu lauku kultūru. Tolaik skola atradās Rankas pilī. 

1974. gadā skola pārcēlās uz jaunuzceltajām ēkām, kur tā atrodas joprojām. Skolas nosaukums pa šiem gadiem ir mainīts vairākas reizes. 2012. gada augustā skolu pārdēvē par Rankas Profesionālo vidusskolu, no  2015.gada 1.septembra līdz 2019.gada 30. jūnijam ir Valmieras tehnikuma struktūrvienība.

No 2019.gada 1.jūlija Rankas skolas ēkas īpašumā pārņem Gulbenes novada pašvaldība, savukārt profesionālās izglītības programmas – Ogres tehnikums.
No 2019.gada 1.jūlija Rankā ir Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vieta.
Audzēkņiem ir iespēja dzīvot dienesta viesnīcā.

2019./2020. mācību gadā Ogres tehnikuma programmu īstenošanas vietā Rankā tiek īstenotas licencētas un akreditētas šādas profesionālās izglītības programmas:

  1. Profesionālās vidējās izglītības programmas:

Profesionālās izglītības
programmas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Īstenošanas ilgums
Meža darbi un tehnika Meža mašīnu operators 4 gadi
Kokizstrādājumu izgatavošana Būvizstrādājumu galdnieks 4 gadi
  1. Arodizglītības programma

Profesionālās izglītības 
programmas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Īstenošanas ilgums
Ēdināšanas pakalpojumi Pavārs 3 gadi
  1. Profesionālās pamatizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju (iepriekšējā izglītība – 8 klases)

Profesionālās izglītības 
programmas nosaukums

Iegūstamā profesionālā kvalifikācija Īstenošanas ilgums
Ēdināšanas pakalpojumi Virtuves darbinieks 2 gadi
Kokizstrādājumu izgatavošana Koksnes materiālu apstrādātājs 2 gadi

Kontaktinformācija:
Ogres tehnikuma direktores vietniece programmu īstenošanas vietās Linda Caune t.22848473; e-pasts: linda.caune@ovt.lv
Lietvede – Judīte Daukste t. 25621664; e-pasts:judite.daukste@ovt.lv; rankaspv@inbox.lv
Saimniecības pārzinis -  Jāzeps Dauksts t. 29276011; e-pasts:jazeps.dauksts@ovt.lv

Sīkāka informācija:
ww.ovt.lv – programmu īstenošanas vieta Rankā