Jaungulbenes profesionālā vidusskola (Slēgta)

1940.gadā Jaungulbenē tika dibināta 1. Mehanizācijas skola Latvijā.

Laika gaitā ir mainījies skolas nosaukums, tā ir bijusi gan 1. Lauku profesionāli tehniskā skola, gan Lauksaimniecības skola. Ar Zemkopības ministrijas 1998.gada 22.oktobra 218. rīkojumu Jaungulbenes lauksaimniecības skolu pārdēvēja par arodvidusskolu. Kopš 2012.gada 1. septembra skola atkal mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Jaungulbenes profesionālā vidusskolu.

Skolā var apgūt šādas profesijas: Automehāniķis, lauku tūrisma pakalpojumi, inženier iekārtu darbi un ēdināšanas serviss.

Visi audzēkņi mācību laikā, atkarībā no mācību rezultātiem, saņem stipendiju.

Skolai ir ēdnīca un dienesta viesnīca, kurā atrodas arī bibliotēka.

Audzēkņi var darboties arī šādos pašdarbības pulciņos: vokālajā ansamblī, vokāli instrumentālajā ansamblī, dramatiskajā pulciņā.

Skolā darbojas arī sekojošas sporta sekcijas: vieglatlētikas, smagatlētikas, volejbola, basketbola, futbola, florbola un galda tenisa.

Skola piedāvā arī jaunsargu nodarbības un aktīvi darbojas skolas audzēkņu pašpārvalde.

Jaungulbenes profesionālās viduskolas mājas lapa: http://www.jaungulbenesav.lv 

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.