Sporta skola

Gulbenes novada domes Bērnu un jaunatnes sporta skola ir profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

Izglītības programmu licences ir šādos sporta veidos:
basketbols, volejbols, futbols, distanču slēpošana-biatlons, orientēšanās sports, vieglatlētika.

Gulbenes novada domes Bērnu un jaunatnes sporta skola (BJSS) organizatoriski vada novada sporta skolotāju metodisko darbu.

Vēsture:
Ar Gulbenes rajona Tautas Deputātu Padomes izpildu komitejas 1955.gada 10.jūnija sēdes lēmumu nolemj 1956.gada 1.septembrī atvērt Gulbenes sporta skolu.
 Mācības skolā noris saskaņā ar programmas prasībām. Sporta skola ir juridiska persona, tai ir savs zīmogs. Skola savu darbu organizē saskaņā ar Izglītības likumu, nolikumu, kā arī citiem norādījumiem sporta jomā.
 Skola kā organizatoriski - metodiskais centrs veic darbu ar mācību iestāžu sporta skolotājiem, bērnu un jaunatnes iesaistīšanu sporta nodarbībās, nostiprinot audzēkņu veselību, to fizisko attīstību, vada fiziskās audzināšanas metodiskās apvienības darbu, izstrādā sacensību sistēmu. Bērnu - jaunatnes sporta skola ir Gulbenes rajona padomes skolu valdes izpildinstitūcija līdz 2000.gadam, pēc tam tā atrodas Gulbenes rajona padomes pakļautībā.

   Direktori:
    Rūdolfs Lietuvietis,
     I.Židovs
   no 1963.gada - Arnolds Šmits,
   no 1966.g. - Meikulis Lūrops,
   no1972.gada - decembra Jānis Kantoris,
   no 1973.gada augusta - Jānis Ančs,
   no 1974.gada septembra Mārtiņš Seimanis,
   no 1976.gada jūlija - Raisa Klementjeva,
   no 1976.gada oktobra - Jānis Roms,
   no 1977.gada aprīļa - Raisa Klementjeva,
   no 1977.gada novembra - Ēriks Bukovskis,
   no 1978.gada augusta - Andrejs Andževs,
   no 1982.gada novembra - Dzintars Andževs,
   no 1985.gada - Aldis Sproģis,
   no 1997.gada Egils Čakars
   no 2007.gada Normunds Aizpurs
   2012.gads Gundars Rauza (p.i.)
   2013.gads  Andrejs Andževs (p.i.)
   2014.gads  Māris Čakars

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.