Mūzikas skola


Gulbenes Mūzikas skola
ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kuru 1959.gadā dibinājusi Gulbenes novada dome.

Skolas juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 43, Gulbene, LV- 4401.
Skolas oficiālais e-pasts: muz.skola@gulbene.lv
Skolas direktore no 2015.gada 1. augusta ir Ilona Matīsa, tālr. 64471659

Gulbenes Mūzikas skola īsteno 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā:

Taustiņinstrumentu spēle      

 • Klavierspēle
 • Akordeona spēle

Stīgu instrumentu spēle        

 • Vijoles spēle
 • Kokles spēle

Pūšaminstrumentu spēle       

 • Flautas spēle
 • Klarnetes spēle
 • Saksofona spēle
 • Trompetes spēle
 • Tubas spēle
 • Eifonija spēle
 • Mežraga spēle
 • Obojas spēle

Sitaminstrumentu spēle

Skola piedāvā audzēkņiem kolektīvo muzicēšanu.
Skolā darbojas:

 • pūtēju orķestris
 • koris
 • vijolnieku ansamblis
 • dažādu instrumentu ansambļi

Skolai vēl nav savas mājas lapas, taču skolas tēls tiek popularizēts caur novada mājas lapu www.gulbene.lv un sociālajā tīklā www.facebook.com, kur visi interesenti var uzzināt par skolas aktivitātēm, pasākumiem, koncertiem u.c.

Uzņemšana Gulbenes Mūzikas skolā notiek katra gada maija beigās un jūnija sākumā.

Par uzņemšanas eksāmeniem interesēties zvanot un skolas tālruņiem: 64471659; 64471661

Informācijas avotu saraksts par Gulbenes Mūzikas skolu šeit.