Stāmerienas pamatskola (slēgta)

Visgleznainākajā vietā, pašā Stāmerienas ezera krastā, atrodas Stāmerienas pamatskola. Celiņš starp liepu dzīvžogu ved uz balto skolas ēku.

Aizsākumi izglītībai Stāmerienas pagastā meklējami pirms 150 gadiem, kad ap 1847.gadu vienlaikus pastāvējušas trīs skolas.

Pareizticīgo draudzes skola ar 1. klasi atradusies "Skolu" mājās. 1848.gadā skola pārcelta uz draudzes māju, kur mācības notika līdz 1850.gadam. 1850.gadā skola tiek pārcelta uz speciāli skolas vajadzībām celtu ēku pretī pareizticīgo baznīcai.

"Eduarda" pagasta skola atradusies "Podnieku" mājās. Ap 1867.gadu uzcelta skolas ēka. 
"Sofijas" skola, kura nosaukta baroneses Sofijas vārdā, atradusies pie Gulbenes - Litenes dzelzceļa un Birņu ceļa krustojumā. 1921. gadā skolas ēka nodeg, skolēni mācības turpina pagastmājā. 1919.gadā uz īsu laiku skolas apvienotas "Darba skolā" un ievietotas pilī.

1921.gada 31.jūlijā visas pagastā esošās skolas apvienotas vienā 6 - klasīgā pamatskolā.

1922.gadā Stāmerienas pagastā sākas jaunās pamatskolas celtniecība. Jau 1926.gadā tajā notiek mācības, bet 1928.gada 1.janvārī skola tiek iesvētīta.

Skolai vairākkārt mainījies nosaukums. No 1992./93.m.g. pamatskola.

Skolas direktore Inese Socka

Stāmerienas pamatskola realizē: pirmsskolas izglītības programmu, vispārējās pamatizglītības prorammu, speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem .

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.