Stāķu pamatskola

 Skola realizē pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu, 10 interešu izglītības programmas.

Skolas izaugsme:
1994.gada 1.septembrī – skola uzsāk savu darbību kā sākumskola. Tiek veidota bibliotēka, tās krājums ir skolotāju un vecāku ziedotās grāmatas.
1995./1996.m.g.skola sāk strādāt kā pamatskola.
1996.gada 1.septembrī – skolas karoga iesvētīšana.
2000.gadā sāk darboties datorklase un skolas piebūvē atklāts mājturības kabinets meitenēm.
2003./2004.m.g. atklāts mājturības kabinets zēniem, skolai pieslēgts internets, nomainīts jumta segums.
No 2003.g. tiek izdota skolas avīze „Bulta”. Stāķu pamatskolas skolēni aktīvi piedalās novada un valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos, skolēnu dziesmu un deju svētkos.
2005.g. – notiek Stāķu pamatskolas absolventu 1.salidojums.
2007.g. – sporta nama renovācija.
2008.g. aprīlī- skolas bibliotēka iegūst 3.pakāpes laureāta diplomu Gulbenes novada izglītības iestāžu bibliotēku skatē.
2008.g. – skolas bibliotēka maina telpas, tiek iegādāti jauni plaukti, norobežota lasītava, saņemts Kultūras Ministrijas dators un ierīkots bezvadu internets 4 datoriem.
2010.g. – kultūras, sporta un atpūtas centra atklāšana Stāķu sporta nama 3.stāva telpās, novadpētniecības ekspozīcijas atvēršana Stāķu pamatskolas bēniņos.
2012.g. – atvērta Gulbenes mūzikas skolas klavieru klase.
 

Skolas direktore: Diāna Šķēla
Skolas mājas lapa: www.stakuskola.skolam.lv

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.