Gulbīša pamatskola

Ar Gulbenes novada domes lēmumu no 2017.gada 1.augusta Gulbīša vidusskola pārtop par Gulbīša pamatskolu.

Gulbīša sešgadīgā pamatskola atvērta 1928.gada 1.oktobrī.

Skolas ēka celta 1885.gadā kroga vajadzībām, bet no 1905.gada tajā bijuši dzīvokļi. 1927./28.gadā veikti pārbūves darbi skolas vajadzībām. Tā kā uz 1928.gada 1.oktobri visas telpas vēl nebija izbūvētas, tad stundas noturēja dziedāšanas biedrības namā. Tikai ar 18.novembri mācības varēja notikt paredzētajās telpās.

1928./29. mācību gadā skolā bija 2 - as klases ar 46 skolēniem un viens skolotājs - skolas dibinātājs un pirmais tās direktors Alfrēds Vārdaunis. Tas ir skolotājs, ar kura vārdu saistās skola - pirmais skolas direktors un kora dziesma - Jaungulbenes pagasta dziedāšanas biedrības kordiriģents. Kā cieņas apliecinājums skolotājam no viņa audzēkņiem ir A.Vārdauņa 100 gadu jubilejas svinībās radušās ieceres piepildījums - mākslinieka I. Rankas veidotais piemineklis skolotājam. 

1940.gadā Gulbītī jau darbojas sešklasīga pamatskola ar apmēram 200 skolēniem un 4 skolotājiem. Sākoties karam, skolā iekārtojas vācu štābs, bet bērniem jāmācās internātā un ceļmeistara mājā. Vācieši atkāpjoties aizdedzina abas skolas ēkas. Vienu no tām izdodas glābt, bet otra nodeg līdz pamatiem. Pēc kara mācības notika vairākās mājās un no klases uz klasi bija jāiet pat puskilometrs. Pamazām dzīve sakārtojās, no jauna tika uzcelta „Mazā skola”, kurā izvietojās 1.-4. klase, lielā skola pārveidota par vidusskolu.
 

No 1944.gada tā darbojās kā septiņgadīgā skola, bet kopš 1997./98. m.g. kā vidusskola.

1989.gada 1.septembrī skolas pagalmā atklāts A.Vārdauņa piemineklis, to akmenī izkalis viņa skolnieks tēlnieks Indulis Ranka. Piemineklis tapis 10 gadu laikā.

Pašreiz skolā mācās 150 skolēni, strādā 20 skolotāji, skolēni ar labām sekmēm startē dažādās olimpiādēs, tiek piedāvāti dažādas ārpus klases aktivitātes, piemēram, deju, mūzikas, izteiksmīgas runas un dramatiskais pulciņš. 
Skolā iznāk sava skolas avīze. 
Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde.

Pašreiz skolas direktors ir Sarmīte Puriņa.

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.