Galgauskas pamatskola (slēgta)

„Skola …Tāpat kā senāk gaiša un aicinoša bijīgi atkāpušos Galgauskas zaļo mežu ielokā, ceļu tīklu ieskauta, blakus bērzu zeltainajām svecēm rudenī! Skolas nams, – Gaismas pils Vietas upes krastmalas kalniņā, upes, kas joprojām burbuļodama tek, tāpat kā burbuļoja priekš 100 gadiem, dziedot jaunai skolai šūpļa dziesmu, un audzinot to kā savu meitu lielu, gudru un daiļu par godu un slavu Latvijai!”

  /skolas pārzinis Alvils Klēbahs – Kalnietis 1937. gadā./

Iveta Dzene – skolas direktore

Izglītības programmas
• Vispārizglītojošā pirmsskolas izglītības programma
• Vispārējās pamatizglītības programma
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās,  kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē
• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

 

Interešu izglītība
• Teātra pulciņš
• Koris
• Vokāli instrumentālais ansamblis
• Vides pulciņš „ Gliemezis” 
• Kokapstrādes pulciņš
• Lietišķās mākslas pulciņš
• Galgauskas 542.mazpulks
• Vispārējā fiziskā sagatavotība
• Tautu deju pulciņš
• Animācijas pulciņš

Īpašie piedāvājumi
• Individuālā instrumentu spēle un vokālā dziedāšana
• Kopš 2007.gada Gulbenes Mākslas skolas filiāle ar divām klasēm Galgauskā 
• Internāts skolas un pirmsskolas sagatavošanas grupas audzēkņiem
• Pirmsskolas sagatavošanas grupa „Pīlādzītis” bērniem vecumā no 1,5 gadiem

Aktīvi darbojamies
• Mammasdabas un Ekoskolu programmā (skolai 4.gadu piešķirts Ekoskolas nosaukums)
• Latvijas Dabas muzeja organizētajā konkursā „Cielavas gudrības” (esam koordinatorskola)
• Dabaszinātņu un matemātikas centra organizētajā matemātikas konkursā
• Starptautiskā konkursā „Mācoties no dabas” (sadarbībā ar Bērnu Vides skolu)

Vai zini, kur tavi sapņi mīt,
vai zini, kur visspožāk saule spīd,
vai zini, kur tev jāiet rīt,
vai zini kādu, kam paprasīt?

Var vārdos saukt un nepateikt,
visu labo, kas šeit saista,
tā košā skolas fasāde
un gaišais telpu skats,
bet labākais, kas skolā, nav materiāls vai skats,
jo skolu - visiem labāko - veido skolēns pats.

(Laura Avotiņa 2010.g.absolvente)


Kontakti :
p/n Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428
E-pasts: galgauska@gulbene.lv
Skolotāju istaba/ fakss 64472142; 
Direktores kabinets 64472141
Mobilais telefons 28383759 
Mājas lapa: www.galgauskasskola.lv

Ar informācijas avotu sarakstu var iepazīties šeit.