Pamatskolas

 • Gulbīša pamatskola

  Gulbīša pamatskola

  Ar Gulbenes novada domes lēmumu no 2017.gada 1.augusta Gulbīša vidusskola pārtop par Gulbīša pamatskolu.

 • Stāķu pamatskola

  Stāķu pamatskola

  Skola realizē pamatizglītības programmu, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programmu, 10 interešu izglītības programmas.

 • Stāmerienas pamatskola (slēgta)

  Stāmerienas pamatskola (slēgta)

  Visgleznainākajā vietā, pašā Stāmerienas ezera krastā, atrodas Stāmerienas pamatskola. Celiņš starp liepu dzīvžogu ved uz balto skolas ēku. Aizsākumi izglītībai Stāmerienas pagastā meklējami pirms 150 gadiem.

 • Galgauskas pamatskola (slēgta)

  Galgauskas pamatskola (slēgta)

  „Skola …Tāpat kā senāk gaiša un aicinoša bijīgi atkāpušos Galgauskas zaļo mežu ielokā, ceļu tīklu ieskauta, blakus bērzu zeltainajām svecēm rudenī! Skolas nams, – Gaismas pils Vietas upes krastmalas kalniņā, upes, kas joprojām burbuļodama tek, tāpat kā burbuļoja priekš 100 gadiem, dziedot jaunai skolai šūpļa dziesmu, un audzinot to kā savu meitu lielu, gudru un daiļu par godu un slavu Latvijai!”

 • Rankas pamatskola

  Rankas pamatskola

  Skolas ēka iesvētīta 1887.gada 10.novembrī (pēc vecā stila). Vēsturnieks A. Rudzītis to raksturo šādi: "Šī staltā divstāvu mūra ēka ir 22 asis gara un 6 asis plata. Še darbojas divi skolotāji ar trim nodaļām (klasēm), bet vēl privātā kārtā pastāv arī ceturtā nodaļa. Skolu nosauc par Lutera skolu".

 • Tirzas pamatskola

  Tirzas pamatskola

  Tirzas pamatskolas ēka uzbūvēta 1867.gadā kā apriņķa mācību iestāde, bet ziņas, ka Tirzā pastāv skola, ir jau no 1671.gada. Šobrīd skola realizē vispārējās pamatizglītības programmu, speciālās izglītības programmas, pirmsskolas izglītības programmu un tālmācības pamatizglītības programmu 7.-9.klasēm.