Literārais pārgājiens

2022.gads ir jubilejas gads diviem izciliem, taču maz pazīstamiem vidzemniekiem – latviešu bibliofilam un Misiņa bibliotēkas izveidotājam Jānim Misiņam, kurš dzimis pirms 160 gadiem Tirzas pagastā, un latviešu bibliogrāfam, literatūrvēsturniekam un tulkotājam Kārlim Eglem, kura dzīve aizsākusies pirms 135 gadiem Druvienas pagastā. 

Informācija par J.Misiņu un K.Egli lielākoties ir zinātniska, ko radījis akadēmiskais personāls.

Lai popularizētu šīs literatūras un grāmatniecības nozaru personības, kuras devušas ievērojamu pienesumu latviešu nacionālās identitātes veidošanā, tiks īstenotas vienlaikus ierastas un neierastas aktivitātes.

Druvienas Vecās skolas-muzeja ilggadējās bijušās vadītājas Ligitas Zvaigznekalnes vadībā izstrādāts saturs un pavasarī tiks noorganizētas divi dzīves un darba pieturpunktu pārgājieni Gulbenes novadā. Par Jāņa Misiņa gaitām – Lizuma, Tirzas, Lejasciema pagastos, atspoguļojot bibliotekāra, izdevēja, aptiekāra arodus. Par Kārli Egli –  Druvienas pagastā, kā muzeja ekspozīcijas veidotāju, skolotāju.

Kamēr gaidām pavasari un pārgājienus, jau šobrīd ik vienam ir iespēja ielūkoties digitālajā izstādē un iepazīt abu vidzemnieku dzīves līkločus.