Pilsēta laiku lokos

Gulbenes pilsētas attīstībā: O.Priedīša 20.gadsimta sākuma un 2003.gada fotogrāfijas.
 

Dzelzceļa iela 1920. -ajos gados
O.Priedīša foto. 1920.-tie gadi.
No GVMM krājuma.

Dzelzceļa iela

Dzelzeļa ielas labiekārtošana

Dzelzceļa iela pašlaik09.06.2003.

Kapličas celtniecība 1925.g.
O.Priedīša foto. 1925.g.
No GVMM krājuma.

Kapliča

Jaunās kapličas celtniecība Gulbenes vecajos kapos 1925.g.

Kapliča pašlaik09.06.2003.

Baroneses Marisas kaps
O.Priedīša foto. 1920.-30.-tie gadi. No GVMM krājuma.

Marisas kaps

Baroneses Marisas kaps Vecgulbenes kungu kapos (tagadējā Skolas ielas kvartālā)


20.06.2003.
Skats uz Gulbeni no Stāķu puses 20.gs. sākumā
O.Priedīša foto. 20.gs. sāk.
No GVMM krājuma.

No Stāķiem

Skats uz Gulbeni no Stāķu puses

Skats uz Gulbeni no Stāķu puses pašlaik
09.06.2003.
Pagastvalde 20.gs. sākumā
O.Priedīša foto. 20.gs. sāk.
No G.Brutānes (dzim. Priedītes) privātkolekcijas.

Pagastvalde

Vecgulbenes pagasta nams. Tam pretī atradās O.Priedīša fotodarbnīca

Pagastvaldes ēka pašlaik
09.06.2003.
Pasts 20.gs. sākumā
O.Priedīša foto. 20.gs. sāk.
No GVMM krājuma.

Pasts

Vecgulbenes pasta un telegrāfa kantoris (tagadējā infekcijas slimību nodaļa)

Pasta ēka pašlaik
09.06.2003.
Krogs
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Krogs

Vecgulbenes muižas saimniecības komplekss

Kroga ēka pašlaik
09.06.2003.
Vecā stacija
O.Priedīša foto.
No GVMM krājuma.
Vecā stacija Vecā stacijas ēka pašlaik
09.06.2003.
Jaunbūve 1926. - 1927. gadā
O.Priedīša foto. 1926.-27.gadi.
No GVMM krājuma.

Jaunbūve

Skats uz Rīgas ielu no dzelzceļa pārbrauktuves puses, labajā pusē bankas (tagad Krājbanka) jaunceltne

Krājbankas ēka pašlaik
09.06.2003.
Mūzikas skola
O.Priedīša foto. 1930.-tie gadi.
No GVMM krājuma.

Mūzikas skola

Kalpaka iela. Pa labi priekšā bijusī poliklīnika, tagad šajā vietā ir mūzikas skola

Mūzikas skola pašlaik
09.06.2003.
Rīgas iela 1930.gados
O.Priedīša foto. 1930.-tie gadi.
No GVMM krājuma.

Rīgas iela

Rīgas iela pie krustojuma ar Līko ielu

Rīgas iela pašlaik
09.06.2003.
'Gaujas' stūris
O.Priedīša foto. 1930.-tie gadi.
No GVMM krājuma.

"Gaujas" stūris

T.s. " Gaujas" stūris - Rīgas un Dzelzceļa ielas krustojums

'Gaujas' stūris pašlaik
09.06.2003.
Brīvības iela 1920. - 30. -ajos gados
O.Priedīša foto. 1920.-30.-tie gadi. No GVMM krājuma.
Brīvības iela Brīvības iela pašlaik
09.06.2003.
Dzirnavas
No GVMM krājuma.
1930.-tie gadi.

Dzirnavas

Skats uz Vecgulbenes dzirnavām un spirta brūzi

Dzirnavas pašlaik
09.06.2003.
Pamatskola
O.Priedīša foto. 1930.-to gadu vidus. No GVMM krājuma.

Pamatskola

Gulbenes pilsētas 6 - klasīgā pamatskola, tagad Gulbenes 2.vidusskola

Bijušās pamatskolas ēka pašlaik
09.06.2003.
Piemineklis
O.Priedīša foto. 1930.-tie gadi.
No GVMM krājuma.

Piemineklis

Skats uz pieminekli par Latvijas brīvību kritušiem Gulbenes draudzes varoņiem

Piemineklis pašlaik
09.06.2003.
Gulbenes baznīca 20.gs. sākumā
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Baznīca

Gulbenes Evaņģēliski Luteriskā baznīca, iesvētīta 1843.gadā

Gulbenes baznīca pašlaik
09.06.2003.
Baltā pils
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Pils

Vecgulbenes muižas 
Baltā pils

Baltā pils pašlaik
09.06.2003.
Sarkanā pils
O.Priedīša foto. 20.gs. sākumā.
No GVMM krājuma.

Sarkanā pils

Vecgulbenes muižas 
Sarkanā pils

Sarkanā pils pašlaik
09.06.2003.
Gulbenes stacija
O.Priedīša foto. 1920.- to gadu otrā puse. No GVMM krājuma.

Stacija ar žogu

Gulbenes jaunā dzelzceļa stacija

Gulbenes stacija pašlaik
09.06.2003.
Tējas nams
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Tējas nams

"Tējas nams" pie šaursliežu dzelzceļa stacijas. Būvēts 1903.gadā kopā ar staciju

'Tējas nams' pašlaik
09.06.2003.
Kūts
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Kūts

Vecgulbenes muižas lopu kūts 20.gs. sākumā. 1920.-30.- ajos g. Latvijas armijas 7.Siguldas kājnieku pulka karavīru kazarmas. Padomju laikā - autokombināts.

Kūts ēka pašlaik
09.06.2003.
Miera iela
No GVMM krājuma. 
1920. -tie gadi.
Miera iela Miera iela pašlaik
09.06.2003.
Eņģeļa statuja Emzes parkā
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Eņģeļa statuja

Eņģeļa statuja Emzes (tagad Spārītes) parkā uz vienas no Svētezera salām


20.06.2003.
Gaisa tilts
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Gaisa tilts

Gaisa tilts no Sarkanās pils uz Rūdolfa (tagad - slimnīcas) parku

Gaisa tilta vieta pašlaik
09.06.2003.
Skulptūras Emzes parkā
O.Priedīša foto. 20.gs. sākums.
No GVMM krājuma.

Skulptūras

Skulptūras Emzes (tagad Spārītes) parkā uz vienas no Svētezera salām


20.06.2003.