Vijata

Vijata, Vieta - Tirzas labā pieteka Gulbenes rajonā. Garums 18 km. Baseins 55,4 km2. Gada notece 0,013 km3, kritums 46 m (2,5 m/km). Vijata līkumo pa Gulbenes paugurvalni dienvidu - ziemeļu virzienā, tikai lejtece Trapenes līdzenumā. Veišos upē izveidots Centra dīķis.

Lielākās pietekas - Mālupe, Džergzdaune, Alaune, Krijupīte, Melnupīte. Veišos Vijatu šķērso Gulbenes - Tirzas ceļš, lejpus Veišiem - Rīgas - Žīguru dzelzceļa līnija.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.