Vidaga

Vidaga - Gaujas kreisā pieteka Alūksnes, Gulbenes un Valkas rajonā. Garums 24 km, baseins 116 km2. Gada notece 0,028 km3, kritums 51 m (2,1 m/km).

Vidaga tek pa Trapenes līdzenumu D - Z virzienā. Baseinā daudz mežu. Upe izveidojas, satekot 2 upītēm; viena (Irbupīte) sākas Gulbenes rajona Lejasciema pagastā mežā, ~3 km no aizaugušā Lāču ezera, otra (Baltupe) sākas Vaguļu mežā un tek pa Gulbenes un Valkas rajona robežu (pēdējā laikā Baltupi uzskata par Vidagas augšteci). Lielākā pieteka - Niedrupe (14 km). Netālu no ietekas Gaujā upe tek cauri Vidagas dzirnavezeram.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.