Uriekste

Uriekste, Ureikste, Ušūrupe - Gaujas labā pieteka Gulbenes rajonā. Garums 23 km. Baseins 56 km2. Gada notece 0,014 km3. Kritums 32 m (1,4 m/km). Uriekste sākas dažus kilometrus uz DR no Lizuma, satekot grāvjiem. Upes baseins atrodas Augšgaujas pazeminājumā un Trapenes līdzenumā. Vidustecē Uriekste līkumo pa mežiem klātu apvidu un no labā krasta uzņem Radžupīti (6 km). Ietek Gaujā augšpus Velēnas. Augštecē Urieksti šķērso Ieriķu - Gulbenes dzelzceļa līnija, nepilnu kilometru no ietekas - Smiltenes - Gulbenes ceļš. Augšpus šā ceļa upē ir 0,4 km gara un 0,1 km plata ūdenskrātuve.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.