Tirziņa

Tirziņa - Gaujas kreisā pieteka Gulbenes un Alūksnes rajonā. Garums 18 km, baseins 125 km2. Gada notece 0,029 km3, kritums 15 m (0,8 m/km). Tirziņa izveidojas, satekot Svārbei (7 km) un Zellenei (5 km). Upes baseins atrodas Trapenes līdzenumā. Tirziņa tek D - Z virzienā, tās gultne visā garumā regulēta. Baseinā pārsvarā meži, plašāki lauki tikai pie Ilgupītes ietekas.

Lielākās pietekas: Dzelzupīte (9 km), Ilgupīte (7 km). Netālu no ietekas upi šķērso ceļš no Lizuma uz Vidzemes šoseju.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.