Tirza

Tirza - Gaujas labā pieteka Cēsu, Madonas un Gulbenes rajonā. Garums 80 km, baseina platība 754 km2. Gada notece 0,18 km3. Kritums 157 m (2,0 m/km).

Tirza iztek no Ezernieku ezera Piebalgas pauguraines centrālajā daļā. Gulbenes rajonā Tirza tek gar Druvienas pagasta robežu, cauri Galgauskas, Lejasciema un Tirzas pagastam. Gandrīz līdz Pērlei (Liezēres - Druvienas ceļam) Tirza turpina līkumot pa mežiem klātām starppauguru ieplakām.

Tālāk tā nonāk plašā ielejā, ko aizņem pļavas, vietām arī mežs. Vairākos posmos (pie Vilaunes, Azandas un Virānes ietekas) Tirzai ir ļoti izteikti meandri ar daudzām vecupēm un vietumis ar nelielām saliņām. Tuvojoties Tirzai, kur upes krastos sastopami devona ieži, upes ieleja sašaurinās un meandri kļūst slaidāki. Devona iežu atsegumi sastopami arī posmā no Tirzas līdz Galgauskai. Pie Galgauskas bijušas ūdensdzirnavas (Tirzas HES). Meandrēšanas procesi ļoti spilgti izteikti arī Tirzas lejtecē pie Lāčupītes ietekas.

Tirza ietek Gaujā pie Lejasciema. Upi šķērso Ieriķu - Gulbenes dzelzceļa līnija, Smiltenes - Gulbenes ceļš, pie Lejasciema - Smiltenes - Alūksnes ceļš.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.