Sudaliņa

Sudaliņa, Sudaliņš - Tirzas labā pieteka Gulbenes rajonā. Garums 9 km. Baseins 147 km2. Sudaliņa iztek no Sudalezera, ietek Tirzā pie Lejasciema. Upes baseina lielākā daļa atrodas Trapenes līdzenumā, bet tā austrumu mala aizņem Gulbenes paugurvaļņa rietumu nogāzi. Upes gultnē ir Lejasdzirnavu aizsprosts un ūdenskrātuve. Lielākā pieteka - Mudaža.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.