Pogupe

Pogupe, Poga - Mugurupes kreisā satekupe Gulbenes rajonā. Garums 23 km. Baseins 84 km2. Gada notece 0,021 km3. Kritums 23 m (1 m/km).

Pogupe iztek no Ludza ezera un tek D virzienā cauri Stāmerienas un Pogas ezeram. Upes baseina Z daļa atrodas Gulbenes paugurvalnī, D daļa - Adzeles pacēlumā. Gultne pa posmiem regulēta: augštecē tā ir līdz 4 m plata, lejtecē - līdz 7 m.

Starp Stāmerienas un Pogas ezeru ir Stāmerienas dzirnavas. Arī upes kreisā pieteka Kaugurupīte (14 km) lejtecē ir iztaisnots novadgrāvis.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.