Pededze

Pededze - Aiviekstes labā pieteka; sākas Igaunijā, tek pa Alūksnes, Gulbenes un Madonas rajonu. Garums Latvijā 131 km. Baseina platība Latvijā 1520 km2. Kritums Latvijā 65 m (0,48 m/km).

Pededze sākas Hānjas augstienē. Latvijā upes labā krasta baseins aizņem daļu Alūksnes augstienes un Gulbenes paugurvaļņa. Baseinā daudz mežu, it īpaši gar pašu Pededzi. Krastos dažviet saglabājušies ozoli (Stradu pag. 1977.gadā izveidots botāniskais liegums - Pededzes ozolu audze).

Gulbenes rajonā Pededze ir robežupe Daukstu pagastam ar Stradu pagastu, tā tek cauri Litenes un Stradu pagastam. Pie Litenes ~10 km garā posmā Pededze tek galvenokārt pa lauksaimniecības zemēm un tur gultne ir relatīvi stabila. Augšpus Litenes kopš 1920.gada darbojas hidrometriskais postenis.

Pie Litenes 20.gs. 50.gados uzbūvētā HES sagruva un tika likvidēta. Lejpus Litenes Pededzes relatīvais kritums ir 0,2 m/km. Arī šajā ~ 50 km garajā posmā (izņemot dažus km garu posmu pie Krustalīces ietekas) ir daudz meandru un vecupju. Pededzi pie Litenes šķērso Gulbenes - Balvu ceļš un dzelzceļa līnija, pie Krustalīces ietekas - Gulbenes - Rēzeknes ceļš.

Pededzes lielākās pietekas Gulbenes rajonā: Audile, Knerša, Sita, Guldupe, Mugurupe, Krūzene, Leščupīte, Krustalīce, Melnupe, Pogupe.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.