Paparze

Paparze, Paparde - Pededzes labā pieteka Alūksnes un Gulbenes rajonā. Garums 27 km. Baseins 166 km2. Gada notece 0,046 km3. Kritums 69 m (2,6 m/km).

Paparze tek Stāmerienas pagasta ziemeļdaļā gar robežu ar Alūksnes rajonu. Upe iztek no Indzera ezera Alūksnes augstienē. Tek uz DR pa pazeminājumiem starp Malienas pauguraini un Gulbenes paugurvalni. Starp Otes un Ludza silu upe krasi pagriežas uz A un pa Adzeles pacēlumu ietek Pededzē lejpus Jaunannas. Lejtecē upe ir 10 m plata meža upe ar pļavām palienēs.

Paparzei ir pieteka - Rūdupe (9 km, no Kalnienas ezera). Lejpus Otes dzirnavām upi šķērso Zeltiņu un Alūksnes - Gulbenes ceļš, pie Jaunannas - Alūksnes - Litenes ceļš.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.