Niedrīte

Niedrīte, Nidrīte - Liedes kreisā pieteka Madonas un Gulbenes rajonā. Garums 18 km. Baseins 20 km2. Gada notece 0,005 km3. Kritums 13 m (0,7 m/km). Niedrīte sākas no grāvjiem Lielā Mārku (Ušuru) purva D stūrī un ūdeņus vāc Lubāna līdzenuma ZR malā.

Upes baseina augšgalā ir arī lauksaimniecības zemes, taču pārsvarā tā tek pa mežiem. Gultne visā garumā līdzīga grāvim. Mežā upes platums vietām tikai 3 - 4 m, bet lejasgalā pirms ietekas Liedē, kur upi šķērso Lubānas - Cesvaines ceļš, platums ir 6 m.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.