Mugurupe

Mugurupe - Pededzes labā pieteka Gulbenes rajonā, Mellupes (Melnupes) un Pogupes koptekupe. Garums 2 km (kopā ar Mellupi 23 km). Baseina platība 143 km2. Gada notece 0,034 km3. Kritums 41 m (1,8 m/km). Mugurupes baseins atrodas Gulbenes paugurvaļņa A nogāzē un Lubāna līdzenumā.

Dažkārt par upes sākumu uzskata Mellupi, kas sākas uz Z no Gulbenes kā novadgrāvis drenētos laukos, tek uz DA pa mežiem un plašiem Stāmerienas apkaimes meliorētu lauksaimniecības zemju masīviem un šajā posmā uzņem pieteku Līdumupi (8 km). Lejpus Gulbenes - Abrenes dzelzceļa līnijas Mellupei ir 6-8 m dziļa ieleja. Upes gultne regulēta.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.