Liede

Liede (augštece Liedīte) Aiviekstes labā pieteka Gulbenes un Madonas rajonā. Garums 60 km.

Baseina platība 358 km2. Gada notece 0,106 km3. Kritums 47 m (0,8 m/km).

Liede sākas kā novadgrāvis 2 km uz dienvidiem no Krapas. Tek cauri Siladzirnavu (Liedes) ezeram un gar Gulbenes vaļņa DA nogāzi paralēli Liedeskalniem. Upes kritums pirmajos 8 km ir 2 - 3 m/km, pārējā upes tecējumā vidēji 0,5 m/km, pavisam niecīgs lejtecē. No Jaungulbenes (2 km uz R no A) līdz Dzelzavai upe tek DR virzienā, tad pagriežas uz DA un tek pa Lubāna līdzenumu. Lejpus Madonas - Gulbenes ceļa 48 km garā posmā Liede ir regulēta. Pirms ietekas Aiviekstē pie Lubānas upe met 12 km garu loku uz ZA un atpakaļ. Lejtecē baseinā plaši mežu masīvi, tikai gar pašu upi pļavu josla, dažviet tīrumi.

Liedes pļavās saglabājušās ozolu grupas. Lielākās pietekas: Olene (6 km), Kapupīte (6 km), Ušurupe (12 km), Nidrīte (18 km), Mandauga (17 km).

Lejtecē līdztekus Liedei iet Dzelzavas - Lubānas ceļš un divreiz to šķērso.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.