Lāčupīte

Lāčupīte, Lācupe, Lūčupīte - Tirzas labā pieteka Gulbenes rajonā. Garums 12 km, baseina platība 37 kvadrātkilometri. Tek pa Alūksnes augstienes Gulbenes paugurvalni; lejtece Trapenes līdzenumā.

Upes augšteci sauc arī par Kamaldiņu. Lāčupītē no labā krasta ietek Melderupīte.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.