Krustalīce

Krustalīce, Kristalīce (augštecē Aizupe) - Pededzes labā pieteka Gulbenes rajonā. Garums 24 km. Baseina platība 104 km2. Gada notece 0,026 km3. Kritums 44 m (1,8 m/km).

Krustalīce sākas uz ziemeļiem no Krapas, tek pa Gulbenes paugurvaļņa austrumu nogāzi un Austrumlatvijas zemieni. Meža masīvā uz rietumiem no Gulbenes apmet pusloku, mainot virzienu uz dienvidaustrumiem. Ietek Pededzē pie Ostraviešiem; lejtecē lieli meži. Lejtecē 12 km garā posmā upe regulēta, pārveidota par novadgrāvi.

Lielākās pietekas: Āriņupīte (11 km), Vienvārstes strauts (9 km); Asarupe (13 km). Gulbenes pilsētā pietece no Valmes ezera. Upē ir Gulbenes dzirnavezers (platība 2,4 ha).

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.