Gauja

Gauja ir garākā upe Latvijas teritorijā. Garums 452 km. Baseina platība 8,9 tūkstoši km2. Gada notece 2,2 km3. Kritums 234,5 m (0,5 m/km).

Gauja sākas Vidzemes augstienē Cēsu rajonā un ietek Rīgas līcī uz ziemeļiem no Rīgas. Gulbenes rajonā Gauja tek pa Lejasciema, Lizuma un Rankas pagastu. Gaujas krastā atrodas Lejasciems. Gauja veido krāces 6 km garā posmā no "Krācēm" (lejpus Velēnas) līdz Sinolei. Upes relatīvais kritums ir 1,6 m/km. Šā posma lejasdaļā 1 km garumā ir Sinoles dzirnavu uzstādinājums (platība 2 ha, platums 60 - 100 m). Augšpus tā upes gultnē dolomīta radzes. Upes gultne ir ļoti mainīga, ar daudzām vecupēm un līkumiem. Augštecē Gauja līkumo ap lielpauguriem, tās ieleja nav izteikta. Lejpus Rēveļiem tā tek pa Trapenes līdzenumu ziemeļaustrumu virzienā līdz Lejasciemam un ziemeļrietumu virzienā līdz Igaunijas robežai. 30% baseina klāj meži, 5 % - purvi.

Krāšņie Gaujas krasti, kuros daudz vēstures, kultūras un dabas pieminekļu, piesaista tūristus, it īpaši ūdenstūristus.

Gaujas pietekas Gulbenes rajonā: Tirza, Saliņupīte, Pīļupīte, Uriekste, Palsa, Egļupīte, Pāpanupīte, Lazdupīte.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.