Azanda

Azanda - Tirzas kreisā pieteka Gulbenes rajona rietumu daļā, Vidzemes augstienes Augšgaujas pazeminājumā. Garums 19 km.

Azanda pusi tecējuma tek pa mežiem. Augštecē gandrīz līdz Druvienas - Rankas ceļam un lejtecē no Druvienas robežas upe ir pārrakta un iztaisnota.

Lielākās pietekas: Sace (11 km), Saltupes grāvis (Soltupe); Kubuļupīte un Robežupīte ar Krācīti. 
Baseina vienīgā lielākā apdzīvotā vieta ir Druviena; no upes labā krasta to šķir ~ 0,5 km plata kultivēto pļavu josla.