Audīle

Audīle - Pededzes labā pieteka Gulbenes rajonā. Garums 18 km. Baseina platība 75,2 km2. Gada notece 0,020 km3. Kritums 21 m (1,17 m/km).

Audīlei izteka ir Austrumlatvijas zemienē, Adzeles pacēluma rietumos, Lielā purva ziemeļu daļā, kur satek vairāki grāvji. Sākumā upe ir līkumota, kritums 1,3 m/km; upei ieplūstot Lubāna līdzenumā, kritums samazinās līdz 0,6 m/km. Līdzenumā Audīle tek pa pārpurvotiem mežiem un pļavām. Lejtecē regulēta un iztaisnota. Upes palienē veikta galvenokārt mežu meliorācija.

Lielākās pietekas: Knerša (10 km), Grūžupīte (6 km).

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.