Vecgulbenes muižas parki

17.gadsimtā tagadējās Gulbenes vietā bijusi Vecgulbenes muiža ar nelielu dārzu, kas pārveidots un paplašināts pēc 1789.gada. Te uzceltas Sarkanā un Baltā pils. Ap abām šīm pilīm izveidots 500 ha liels parks. Līdz mūsu dienām saglabājušās atsevišķas parka daļas, kuru kopējā platība ir ap 179 ha. Tās ir: Pils parks, Rūdolfa (Slimnīcas), Spārītes un Emzes parks.

Pils parks atrodas starp Parka un Brīvības ielu. Parka daļa ap veco pili bijusi jau 19. gadsimta sākumā, vēlāk tas paplašināts.

Pils parka stūros bija no sarkaniem ķieģeļiem mūrēti vārti.

Pils parks veidots ainavu stilā. Tanī 3 mākslīgi rakti dīķi un vairāki paaugstināti pauguri - uzbērumi. Šeit bijušas izvietotas dažādas statujas.

Pils parkam raksturīgs ainavas plašums ar skatu no pils pagalma uz reljefa ziņā zemāku vietu.

Parkā 9 svešzemju - introducēto koku sugas. Trīs no šīm koku sugām ir Pils parkā - Eiropas ciedru priedes, melnā priede, zilganās duglāzijas. Parkā aug arī Sibīrijas baltegles, Eiropas lapegles, rietumu dzīvības koki, Eiropas segliņš, vītollapainās spirejas un sarkanie grimoņi.

Pils parku ar Rūdolfa parku savienoja koka gaisa tilts, kas bija uzbūvēts pāri lielceļam un Krustalīces upei.

Rūdolfa (Slimnīcas) parks aizņem teritoriju starp Parka, Brīvības un Upes ielu. Parkam cauri tek Krustalīce. Parks ir ļoti vecs, koki - simtgadīgi. To augstums pārsniedz pat 30 metru. Parka daļa tumša, mitra.

Salīdzinājumā ar pārējiem pilsētas parkiem Slimnīcas parks veidots īpatnēji. Tas vairākumā stādīts no vietējo koku sugām un tikai gar parka malām izvietoti svešzemju koki: Eiropas lapegles, vītollapainās spirejas, sarkanie grimoņi u. c.

Parkā pāri Krustalīces upītei ir vairāki tiltiņi.

Aiz Gulbenes vidusskolas uzreiz uz ziemeļaustrumiem sākās Marijas parka daļa, ko tagad sauc par Spārītes parku. Tālāk uz stacijas pusi atrodas Emzes parks. Abi parki ir barona Heinriha fon Volfa veltījums savai sievai. Tajos izrakti trīs dīķi, no kuriem viens, kas atrodas Emzes parkā, ir burta "M" veidā. Otrs, kas atrodas aiz vidusskolas, ir "Svētezers". Tā esot barona dāvana sievai Marisai dzimšanas dienā.

Ezera vidū ir lielāka sala un tai apkārt sešas mazākas. Katrā salā dēstīti atšķirīgi koki, veidotas dažādas skulptūras un akmeņi, kuros iekalts pa burtam no Marisas vārda. Skulptūras nav saglabājušās, bet uz dažām saliņām vēl atrodas akmeņi ar iecirstiem burtiem.

Trešais - "Asaru" ezeriņš atrodas tieši aiz skolas, Tas izrakts pēc tam, kad pāragri mirusi barona sieva Marisa. Ezera vidū ir saliņa asaras formā.

Visos muižas parkos bija dažādi skulpturālie veidojumi: dzīvnieki, dievu un amoru tēli.

Mūsdienās parki ir stipri pārpurvojušies un aizauguši, jo to kopšanai netiek veltīta vajadzīgā uzmanība.

Informācijas avotu saraksts par Pils parku šeit, par Spārītes parku šeit, par Emzes parku šeit.