Rankas muižas parks

Parks atrodas Gulbenes rajona Rankas pagastā, 49 km uz rietumiem no Gulbenes, 10 km no Jaunpiebalgas. Parkā atrodas Rankas Lauksaimniecības skola.

Parka platība - 6 ha, no tiem ūdeņi (2 dīķi) - 1,2 ha. Reljefs nolaidens uz rietumiem. Parks veidots kā brīva plānojuma masīvi un lauces. Gleznainas perspektīvas paveras no celiņa ap nelielu dīķi parka vidū. Parkā daudz jaunu stādījumu.

Parkā stādītas vietējās un eksotu koku un krūmu sugas. No vietējām sugām daudz kļavu un ozolu, arī lazda, apse, pīlādzis, liepa un goba. Daudz eksotu sugu.

Stādījumi tiek kopti, izveidota piemērota celiņu sistēma.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.