Jaunatnes parks

Tā platība - 1,17 ha starp Rīgas, Līko un Gaitnieku ielu, bet kopā ar visa vecā parka platību no Rīgas līdz O.Kalpaka ielai - vairāk nekā 2 ha.

Šis ir viens no pirmajiem skvēriem, kas sākts iekārtot pilsētā. Projektu 1951.gadā izstrādājis Rīgas apstādījumu trests. Skvērs ir zemāks par apkārtējo ielu un ēku pamatlīmeni. 1965.gadā skvērā ierīkots bērnu spēļu laukums, mūsdienās tā vairs nav.

Skvērā iekārtoti puķu stādījumi, aug 9 introducēto kokaugu sugas.

Balzama baltegles skvērā - 15 eksemplāru 6 līdz 12 metru augstas. Gar Līkās ielas malu stādītas 39 ošlapu kļavas, kas labi aklimatizējušās, pavasaros ir visagrākais nektāraugs.

Japāņu cidonijas skvērā izmantotas zemajā dzīvžogā, tās zied, ražo augļus. Te aug arī 2 piramidālie dzīvības koki, Zelta jāņogas, irbeņlapu fizokarpi, vidējās spirejas, parastie ceriņi, jasmīni, spožlapu klintenes.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.