Centra skvērs

Tā platība - 0,8 ha. Atrodas pretim kultūras namam un rajona padomei starp Ozolu, Ābeļu un O.Kalpaka ielām. Skvērs izveidots vecā tirgus laukuma vietā, kas nojaukts 1961.gadā. 1962.gadā sākta skvēra iekārtošana, uzirdināts vecais tirgus laukuma pamats, savesta augsne. 1963.gadā uzsākti stādījumi.

Skvēra kompozīcijas risinājums veiksmīgs, pārdomāti iekārtoti celiņi, zālāji un soliņi atpūtai.

Prasmīgi izlietoti mūsdienu skvēru pamatelementi: zālāji ar koku un krūmu grupveidīgiem stādījumiem. Atbilstoši telpai atstāti arī koki un krūmi no vecā tirgus laukuma, piemēram. Sibīrijas baltegles, ungāru ceriņi, sarkanais plūškoks, vārpainā korinte, parastā bārbele, kalnu kļavas un citi. Skvērā liela, bet gaumīga dažādība: strūklaka, pie tās sēru vītoli. No ielas skvēru norobežo zems liepiņu dzīvžogs.

Skvērā no 20 introducēto augu sugām interesantākie ir baltā robinija, tautā saukta par balto akāciju un ungāru ceriņa 3 krūmi. Ziemeļu ozoli stādīti Ābeļu ielas joslā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.