Beļavas muižas parks

Atrodas Gulbenes rajonā, Beļavas pagastā, 10 km ziemeļos no Gulbenes, pie Līzespasta ceļa. Parkā ir Kr.Valdemāra pamatskola.

Parka platība - 6,1 ha, 2 dīķi. Uz parku ved garas alejas. Parka sākotnējais plānojums pārveidots atbilstoši skolas vajadzībām. Austrumu pusē dziļa grava ar uzpludinātu dīķi.

Parkā stādītas vietējās un eksotisku koku un krūmu sugas. Aleju stādījumos daudz ozolu; parkā aug arī kļava, osis, egle, apse, pīlādzis, liepa, goba, lazda, pabērzs u. c. Gravā daudz ievu. Daudz eksotu sugas.

Skolas tuvākā apkārtne kopta. Jauni stādījumi, daudz puķu. Nepieciešams uzkopt arī pārējo parka teritoriju, ierīkot celiņus, izcirst mazvērtīgo krūmu saaudzes.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.