Stāmerienas ezers

Stāmerienas ezers, Stāmerienes ezers, Stāmeres ezers. Ezers atrodas Gulbenes paugurvaļņa malā, 117,1 m virs jūras līmeņa, Gulbenes raj. Stāmerienas pagastā.

Platība 92 ha, garums 1,5 km (D-Z), lielākais platums 0,8 km. Vidējais dziļums 6,5m lielākais dziļums 18,7 m (D daļā). Baseina platība 37,4 kvadrātkilometri (Daugavas lielbaseinā).

Apkārtne pauguraina, tur pārsvarā lauksaimniecības zemes. Ovāla ezerdobe. Krasti slīpi. Dibens smilšains vai dūņains. Ūdens tilpums - vairāk nekā 6 miljoni kubikmetru. Ietek vairāki grāvji, cauri tek Pogupe. Eitrofs ezers; aizaugums ~15% (visvairāk Z un A piekrastē). Mīt parastās ezeru zivis; ielaisti zuši un karpas.

Ezera ZA krastā ir atpūtas bāze "Lāčauss". Uz ziemeļiem no ezera ir apdzīvota vieta Stāmeriena, uz DA - Stāmerienas pils ar parku Vecstāmerienā.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.