Sprīvuļu ezers

Sprīvuļu ezers, Putriņu ezers atrodas Alūksnes augstienē Gulbenes paugurvalnī, 128, 4 m virs jūras līmeņa, Gulbenes rajona Beļavas pagastā, uz Alūksnes rajona robežas. Platība 52,3 ha (pēc citiem datiem - 41 ha un mazāk). Garums 1,22 km (R - A), lielākais platums 0,47 km. Vidējais dziļums 3, 3 m, lielākais dziļums 6m. Baseina platība 4,35 kvadrātkilometri (Gaujas lielbaseinā).

Ezers izveidojies viļņota reljefa apvidū Gulbenes paugurvaļņa augstākajā daļā. Ovāla, līdzena ezerdobe ar lēzeniem, smilšainiem krastiem, tikai ZA krasti ir zemi, kūdraini. Ezeram ir 3 pietekas, noteka R galā uz Sudalezeru. Mezotrofs ezers, aizaugums 3% . Mīt līdakas, asari, raudas, plauži, kā arī vēži. Z, R un D netālu gar ezeru ir ceļi.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.