Lisas (Pinteļu) ezers

Braucot pa Beļavas - Lejasciema ceļu, nokļūsim pie Lisas (Pinteļu) un Augulienas ezera. Abi ezeri savienoti ar nelielu upīti, kas sākas Augulienas ezerā un ietek Lisas ezerā.

Lisas jeb Pinteļu ezers ir viens no skaistākajiem mūsu rajonā. Ar pilnām tiesībām to var nosaukt par kalnu ezeru. Skatoties no kalna pie Beļavas uz Lisas ezeru, tas gleznaini guļ dziļi ielejā.

Lisas ezera platība ir 63 ha, lielākais dziļums - 16 metri.

No daudzajiem apkārtnes ezeriem tas izceļas ar klāstu mītni, kas atrodas ezera centrālajā daļā, apmēram 200 m no ziemeļu krasta uz zemūdens paugura, apmēram 0,5 - 2 m dziļumā. Tā atklāta 1959.gada 10.augustā, arheologa J. Apala vadītās ekspedīcijas laikā. Lisas ezera pils pēc platības un formas līdzīga Āraišu pilij Cēsu rajonā. Ēku paliekas saglabājušās vairāku vainagu augstumā. Zemūdens paugura virspusē un nogāzēs atrodami daudzi vaļēji guloši 10 - 30 cm resni baļķi, deguši koki, ogles, skaidas, deguši granītakmeņi un to šķembas, koku klāsti, pāļi un mieti. Kultūras slānis ļoti bagātīgs, par ko liecina daudzie senlietu atradumi - trauku lauskas, dzīvnieku kauli, dzelzs uzmavas šķēpa gals, bronzas piekariņš un važiņas fragments, māla vērpjamās vārpstas, graudberži u. c. Apkopojot ziņas par šo ezera pili, var secināt, ka tā pastāvējusi mūsu ēras 1. gadu tūkstoša beigās un to apdzīvojuši senie latgaļi.

Par ezera rašanos stāsta vairāki nostāsti un teikas. Vienā no tiem stāstīts par ezera rašanos: 
"Vecos laikos ezers tur esot atnācis. Bijis tā, ka tur, kur tagad ezers, toreiz stāvējis viens ciems, kurā pašlaik kāzas svinējuši. Piepeši kāzinieki izdzirduši lielu troksni gaisā, visi ļoti pārbijušies. Tikai brūtgāns ar brūti atjēgušies un nopratuši, kādas briesmas. Iesaukdamies: "Liss nāk! Liss nāk!" viņi sākuši bēgt un izglābušies, bet citus visus ezers, tanī lejā nolaizdamies, saviem viļņiem apkļāvis. Rāmā, skaidrā laikā ir tagad māju ezera dzelmē varot redzēt."

Kādā citā teikā teikts, ka skaidrā laikā ezera dzelmē varot redzēt nogrimušu māju. Cirvis esot iecirsts paksī, spīļarkls piesliets pie sienas.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.