Lielais Virānes ezers

Lielais Virānes ezers atrodas Gulbenes paugurvaļņa dienvidrietumu malā, Tirzas pagastā. Tas ir aptuveni 121 m virs jūras līmeņa. Platība 60,9 ha, garums 1,5 km, lielākais platums 0,45 km, lielākais dziļums 2m (DA daļā).

Madonas rajonā atrodas Mazais Virānes ezers. Abu ezeru kopplatība ir 1,08 kvadrātkilometri, baseina kopplatība 25 kvadrātkilometri. Tie atrodas kopējā zemā ieplakā viens otram galā. Apkārt melioratoru grāvju satīklots purvaina meža masīvs, no kura ezeri uzņem grāvjus un pa Virāni ūdeņus novada uz Tirzu. Abus ezerus savieno 0,5 km gara starpteka. Abiem ezeriem apkārt plata niedrāja josla. Ezeri ir ultraeitrofi, veci ezeri (Lielajā Virānes ezerā sapropeļa slānis ir ~ 5 m biezs). Uz D un A no ezeriem - ceļi no Cesvaines uz Tirzu un Druvienu.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.