Lazdags

Lazdags, Lazdaga ezers, Lazdogas ezers atrodas Lubāna līdzenumā, 99,1 m virs jūras līmeņa, uz Gulbenes rajona Stradu pagasta un Balvu rajona Rugāju pagasta robežas. Platība 1,48 kvadrātkilometri, garums 1,5 km, lielākais platums 1,4 km, vidējais dziļums 1,4m, lielākais dziļums 2 m. Baseina platība 8,5 kvadrātkilometri (Daugavas baseinā).

Apaļa ezerdobe purvainā mežā, gar krastiem zemā (zāļu) purva josla. Dibens līdzens, ar biezu dūņu kārtu un plašu apaugumu. Ezerā ietek novadgrāvji, regulēta notece pa kanālu uz Balupi. Eitrofs ezers. Mīt plauži, raudas, asari, karūsas, līdakas, līņi. Ezers tiek rūpnieciski apzvejots. Uz D no ezera Gulbenes - Rēzeknes ceļš.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.