Kalnis

Kalnis, Kaļņa ezers.

Ezers atrodas Lubāna līdzenuma malā, 102,7 m virs jūras līmeņa, uz Gulbenes rajona Stradu pagasta un Balvu rajona Rugāju pagasta robežas. Platība 1,2 ha. Garums 1,4 km, lielākais platums 1,2 km. Vidējais dziļums 1,8 m, lielākais dziļums 4,9 m. Baseina platība 4,8 kvadrātkilometri (Daugavas lielbaseinā). Ieapa|a ezerdobe.

Ezera A daļa sekla, R mala dziļāka, tur dibens smilšains, citur dūņains. Krasti pārsvarā zemi, kūdraini. Ezers uzņem meliorācijas grāvjus. A notece pa Kalnīti uz Balupi. Visapkārt meži. Eitrofs, vidēji aizaudzis ezers. Mīt raudas, asari, karūsas, līņi, līdakas. Kalnis tiek apzvejots.

Ar informācijas avota sarakstu var iepazīties šeit.