Galgauskas ezers

Galgauskas ezers, Koruļezers atrodas Gulbenes rajona Lejasciema pagastā, 4 km uz ziemeļiem no Galgauskas, uz dienvidiem no Gulbenes - Smiltenes ceļa. Platība 30,5 ha, garums 1,1 km, vidējais dziļums 2,3 m, lielākais dziļums 4,2 m.

Līčains ezers, šaurs DA galā, platāks (450m) ZR galā, kur ir neliela saliņa un iztek strauts uz Gauju. Krasti lēzeni, krūmiem apauguši. Apkārt viļņots, smilšains morēnas līdzenums, meži. Eitrofs ezers, ~15% virsmas aizauguši.