CD "Gulbenes lappuses: vakar un šodien"

2002.gada Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts" izsludinātajā projektu konkursā finansiālo atbalstu saņēma Gulbenes bibliotēkas, Gulbenes vēstures un mākslas muzeja, Alūksnes zonālā valsts arhīva izstrādātais projekts "Bibliotēka, muzejs, arhīvs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu".

CD "Bibliotēka, muzejs, arhīvs - tilts no Gulbenes vēstures uz šodienu" interaktīvā veidā ir apkopota informācija par Gulbenes pilsētas vēsturi un šodienu līdz 2003.gadam.
Projekta mērķis bija attīstīt bibliotēkas, muzeja un arhīva vienotu kultūrvēsturiskā mantojuma digitalizācijas politiku, kas bāzēta uz savstarpējo sadarbību un informācijas attēlošanas procesu.

CD "Gulbenes lappuses: vakar un šodien" pieejams šeit.