Gintere Elza Marija (1906 - 1983), aktrise

Aktrise Gintere Elza (precējusies Cimermane) dzimusi 1906.gada 26.janvārī Gulbenē, spirta fabrikanta ģimenē.

Beigusi Dailes teātra 1.studiju (1927.g.).

Dailes teātra aktrise (no 1925.g.). Tēlojusi meitenes, arī zēnus. Lomas: Amoriņš (V.Šekspīra "Par velti mīlēts"), Pārsla (A.Brigaderes "Princese Gundega un karalis Brusubārda"), Ernestelis (A.Deglava "Vecais pilskungs"), Ilona Varadi (F.Kreislera "Zisija"), Tīne (A.Vilnera, H.Reiherta, H.Mariškas "Vīnes valsis"), Slātaviete (R. un M.Kaudzīšu "Mērnieku laiki"), Elizabetes pāžs (F.Šillera "Marija Stjuarte") u. c.

Emigrējusi uz Vāciju (1944.g.).

Matenbergas latviešu teātra trupā iestudējusi R. Blaumaņa lugu "Zagļi" (1946.g.). Darbojusies Eslingenes Latviešu teātrī (1947.g. -1950.g.).

No 1950.gada dzīvojusi ASV, 1952.g. atgriezusies Vācijā.

Mirusi 1983.gada 17.novembrī Vācijā, Heidenheimā, apbedīta Maincā.