Top grāmata

Top grāmata “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos”

Ir cilvēki, kuri nedrīkst zust no ļaužu piemiņas. Viens no tādiem ir Vilis Zvaigznītis – ar daudziem talantiem apveltīts, neparasts, dziļi inteliģents lizumnietis.

Tēlnieks, literāts, pēc izglītības inženieris-ķīmiķis  Vilis (Vilhelms) Zvaigznītis dzimis Lizumā 1913. gada 8. martā.

Viļa mūža sapnis bija kļūt par dzejnieku, publicēt savus dzejoļu krājumus. Kaut atzīti literāti atbalstīja viņa centienus un darbus, laiku un apstākļu sakritības dēļ grāmata tā arī līdz šim nav tikusi izdota.

Vilis Zvaigznītis daudzus gadus diendienā rakstījis “dienu piezīmes”, kurās atspoguļoti gan ikdienas darbi un norises dabā, gan paša Viļa pārdomas, pārdzīvojumi un sajūtas.

1954. gada 14. septembrī viņš raksta: “Ak, rokas man sāp nedarīta darba – radīt, radīt! Dzejniekam būt! Vienīgi tam! Viss cits ir maldi!”

Dzeja ar viņu ir vienmēr un visur. Iemīļoti ir klejojumi pa mežiem ar sēņu grozu uz rokas, kad klusumā atveras dvēsele un raisās domas: “Laimīgās stundas mežā! Saules piemirdzētā gāršā rīta rasas svaigums, klusi šalko galotnes, saules vizuļi mirgo sūnā. Eju starp tumšiem, augstiem kokiem, te saulē, te ēnā, baltu lapiņu un zīmuli rokā, un, bērzlapes laužot, domas viegli raisās vārdos.

Zilā viršu pakalnā apsēstos, nākot ar sēņu grozu mājup. Tumšzeltainas kamenes nolaižas ziedos, un es klausos rudens klusumā un raugos dzidrā, rudens saules piemirdzētā gaisā.

Ik rītu, tā atgriežoties, nesu līdzi kādu jaunu dzejoli, esmu līksms, sirdsmieru guvis.” (24.08.1949.)

“Pāri aizaugušajai Sisīša pļaviņai zeltā blāzmo gārša. Apstājos pilskalnā. Izņemu papīra strēmelītes, pildspalvu. Apsēstos. Dziļi lejā Uriekste, bet starp tumši zaļām eglēm viņā kraujā deg bērzi zelta dzirkstīs. Skaisti un reizē tik bezgala skumji, ka gribas raudāt.

Sēdu, rakstu rindu, svītroju, sēdu un domāju, līdz beidzot esmu kā noreibis. Kaut kas dīvains mani satver. Esmu kā apburtībā un kā svešs pats sev. Rakstu ejot, pāreju upi pa tiltu uz šķūnīša pakalnu. Apsēstos uz kāda no pamata akmeņiem un rakstu... Atmirdz saule un mežs aizdegas gaismā. Cik skaisti, cik skaisti! Klīstu ilgi apburtā gāršā. Vēl mājupceļā rakstu, rakstu...” (11.10.1970.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulbenes novada bibliotēkas projekts “Dzejnieks no Dieva žēlastības – VILIS ZVAIGZNĪTIS dzejā, mākslā un dzīves ceļos” guvis atbalstu “Vidzemes vēsturiskās zemes kultūras programmas 2023” projektu konkursā.
Grāmata tiek izdota ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Attēlos:
Vilis Zvaigznītis.
V. Zvaigznītis uz Tirzas upes tilta.
Lappuse no dienu piezīmēm.
Fotogrāfijas no Lizuma pamatskolas muzeja krājuma.